среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plotki Winylowe na plot i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Stawianie plot z plastiku na plot i bramę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi przypadkami.

Sztachety PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety z PCV na plot i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać formę ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu a także proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do budowy ploty z plastiku na plot i furtkę ze sztachetek potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane sztachetki plastykowe na plot i furtkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku gdy przewidywane sztachety z PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий